OPERMA AS

Systemløsninger

Ingeniørtjenester

Drift & Vedlikehold

Et spesialistfirma med fokus på vedlikeholdssystematikk, systemer, tilstandskontroll, og teknisk fagstøtte. | Med bakgrunn fra våre mange prosjekter har vi utviklet enkeltløsninger og systemløsninger som er effektive og investeringsgunstige for våre kunder. | Våre tjenester er fleksible og skalerbare. Vi leverer kortvarige ad hoc tjenester eller dekker inn langsiktige funksjoner, avhengig av oppdragsgivers behov. | Våre ingeniører inngår både som en kompetanse- og kapasitetsøkning i drifts- og vedlikeholdsorganisasjonen.

Oljelaboratorium

Tilstandskontroll ved hjelp av olje og fett analyser.

Vi arbeider bevisst med fokus på de grunnleggende årsakene til at feilfunksjoner og skader oppstår i væskesystemer. Prinsippet med at "en ren og tørr olje ikke gir skader" er vesentlig for våre analyser av smøremiddel.

Både ny og brukt olje analyseres hovedsakelig for å kontrollere forurensingsnivå, vanninnhold og viskositet. Vi kontrollerer resultatene mot utstyrspesifikke grenseverdier.

Ved avvik i forhold til definerte grenseverdier gjennomfører vi en undersøkende analyse for å avdekke avvikets type og årsak. Typisk er å foreta en partikkelidentifikasjon i mikroskop som gir en god innsikt  i hva som forårsaket forurensningen i et anlegg og hva som kan være kilden til  forurensningene. Partikkelidentifikasjon kan også gis som en visuell rapport med bilder av partiklene eller tilhørende tolkninger og analyser.                             

Fett fra smørelager verifiseres også i mikroskop. Ved hjelp av partikkelidentifikasjon i mikroskop kan en få innsikt i utstyrets tilstand. Dette er et felt vi har god kompetanse og bred erfaring i. Dette er til stor nytte for våre kunder for å gjennomføre nødvendig reparasjons arbeide. 

 

Vi  har to grunnleggende rutiner som vi anbefaler våre kunder.

”PTK” prinsippet - Periodisk-Tilstands-Kontroll - som omhandler periodisk kontroll av:

   · Forurensningstilstand ( Typisk: Partikkelinhold, Vanninnhold )

   · Oljetilstand ( Typisk: Viskositet )

 

Dersom avvik ved PTK analyser vil det ofte være behov for Undersøkende–Tilstands-Kontroll

”UTK” prinsippet.

Typiske UTK parametere kan være:

· Partikkelidentifisering (bl.a. maskinslitasje, eksterne forurensninger, dårlig smørefilm)

· Oljetilstand (Syre og basetall og FTIR ”Fotometrisk infrarød”)

· Bakterieinnhold

· Inntrenging av sjøvann

                                     

 

Samtlige av de ovennevnte testene kan utfører ved vårt egen laboratorium. I tilegg kan vi være behjelpelig med vanntilstand, bunnavfall og totall løsning på kundenes prøver.

Ved hjelp av en kjemisk test av diesel/brennstoff kan en kartlegge om organiske stoffer  kan være årsaken til f.eks. tett filter. En slik test kan gi gode indikasjoner på om det kan være vekst av organiske stoffer allerede etter 24 timer.

Dieselmotor og organiske stoffer er en uheldig kombinasjon. Vi har jobbet jevnt og trutt for å bli enda dyktigere til å indikere organiske stoffer tilstedeværelse via nye metoder.

Måling av prosentandel konsentrat kjølevæske i kjølesystem. Kjølevæske har en viktig funksjon som trenger overvåking. Ved å måle kjølevæsken i en kjølekrets med jevne mellomrom kan en vedlikeholde kjølevæsken på det nivået den skal være på, til enhver tid.

Utover analytiske laboratorietjenester kan vi også tilby kalibrering av DCA instrument og utleie av laboratorieutstyr bl.a. Karl Fischer instrument.

Rapporten kan vi skreddersy etter den enkelte kundens behov og ønsker. Vi benytter oss av Programvaren MAINTelligence som vi er skandinavisk distributør av. Kunden kan logge seg på via internett for å se resultater på testen som vi utfører på vårt laboratorium. Resultatene vises ikke bare i tabeller, men presenteres som et aktivt element i et vedlikeholdsystem med trender og avviksalarmer.

 

                      

[Tilbake]
Vedlikeholdssystem
Tilstandskontroll
Produkter
Ledige stillinger
Seminarer

 Powered by Makeweb